Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Кафедра экалагічнага маніторынгу і менеджменту (ЭМіМ)

Адрас: вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 308 (г. Мінск, 220007)
Тэлефон: +375 17 299-01-98
E-mail:
kem@iseu.by

Загадчык кафедрыГалаваты Сяргей Яфімавіч, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар

Кафедра створана 28 ліпеня 2012 г. на базе спалучэння кафедр экалагічнага маніторынгу і экалагічнага менеджменту і аўдыту. На сучасным этапе тут функцыянуць дзве вучэбна-навуковыя лабараторыі (лабараторыя экалагічнага маніторынгу і лабараторыя экалагічнага менеджменту). Яны аснашчаны сучасным абсталяваннем, што інтэнсіўна выкарыстоўваецца ў вучэбным працэсе і навуковых даследаваннях.

Прафесарска-выкладчыцкі састаў: на кафедры працуюць 3 доктары навук (з іх 1 прафесар), 7 кандыдатаў навук, 6 з іх з вучоным званнем – дацэнт.

На кафедры вядзецца падрыхтоўка па спецыяльнасцях:

 • 1-33 01 07 «Прыродаахоўная дзейнасць» (па кірунках):
 1. 1-33 01 07-01 «Прыродаахоўная дзейнасць (экалагічны менеджмент і экспертыза)».
 2. 1-33 01 07-02 «Прыродаахоўная дзейнасць (экалагічны маніторынг)».
 • 1-33 81 04 «Экалагічны менеджмент».

Вядзецца падрыхтоўка па другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратура) па спецыяльнасці 1-33 80 01 «Экалогія. Тэхнічныя навукі».

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:

 • Пошук найбольш інфарматыўных метадаў маніторынгу навакольнага асяроддзя, іх аналізу.
 • Распрацоўка элементаў кіравання прыродным асяроддзем і метадаў рацыянальнага прыродакарыстання.

Партнёры

 • Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
 • БелНДЦ «Экалогія».
 • Батанічны сад НАН Беларусі.
 • Інстытут глебазнаўства і аграхіміі НАН Беларусі.
 • Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі.
 • Рэспубліканскі гідраметэацэнтр.
 • Цэнтральны інстытут комплекснага выкарыстання водных рэсурсаў.
 • Вышэйшая тэхнічная школа, Оснабрюк.
 • Фонд Зухава, Германія.
 • Універсітэт г. Нові Сад, Сербія.
 • Яраслаўскі аграрны ўніверсітэт, Расійская Федэрацыя.

Кафедра забяспечвае выкладанне дысцыплін:

Дысцыпліны »

 • Аграэкалогія.
 • Агульнае землязнаўства.
 • Агульная экалогія і радыеэкалогія.
 • Агульная экалогія.
 • Асновы аўтаматызаванага дэшыфравання.
 • Асновы геаэкалогіі і гідрагеалогіі.
 • Асновы прыродакарыстання. Ахова атмасфернага паветра і азонавага слоя.
 • Асновы прыродакарыстання. Водныя рэсурсы.
 • Асновы радыяцыйнага маніторынгу.
 • Асновы стандартызацыі і сертыфікацыі.
 • Ахова атмасфернага паветра.
 • Ахова раліннага і жывёльнагат свету.
 • Ацэнка жыццёвага цыкла. Аналіз эфектыўнасці.
 • Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе.
 • Аэракасмічныя метады даследавання.
 • Вытворчы экалагічны кантроль.
 • Гідрагеалогія і маніторынг падземных вод.
 • Гідралогія і гідраметрыя.
 • Гідраўліка, водазабеспячэнне і водаадвядзенне.
 • Дзяржаўны кантроль у прыродакарыстанні.
 • Зямельныя рэкрэацыйныя рэсурсы.
 • Інтэграваная сістэма менеджменту.
 • Ландшафтазнаўства.
 • Маніторынг забруджвання гідрасферы.
 • Маніторынг навакольнага асяроддзя.
 • Менеджмент водных рэсурсаў.
 • Менеджмент і выкарыстанне вады.
 • Метады дыстанцыйнага зандзіравання.
 • Метады сістэматызацыі і аналізу экалагічных даных.
 • Метралогія, стандартызацыя і сертыфікацыя.
 • Метэаралогія і кліматалогія.
 • Навука аб зямлі. Дынаміка атмасферы.
 • Навука аб зямлі. Метэаралогія і кліматалогія.
 • Нацыянальная сістэма і метады маніторынгу навакольнага асяроддзя.
 • Прыкладная экалогія і эканоміка прыродакарыстання.
 • Прыродаахоўнае заканадаўства.
 • Прыродныя рэсурсы і іх выкарыстанне.
 • Сістэма аналітычнага кантролю.
 • Сучасныя фізіка-хімічныя метады лабараторных даследаванняў.
 • Тапаграфія з асновамі геадэзіі.
 • Тапаграфія з асновамі картаграфіі.
 • Тэрытарыяльнае планаванне і кіраванне прыродакарыстаннем.
 • Уводзіны ў спецыяльнасць.
 • Фізіялогія раслін.
 • Экалагічная палітыка і дзяржаўнае кіраванне ў прыродакарыстанні.
 • Экалагічная экспертыза.
 • Экалагічны аўдыт.
 • Экалагічны маніторынг, кантроль і экспертыза.
 • Экалагічны менеджмент і сертыфікацыя.
 • Экалогія ландшафтаў.
 • Эканоміка прыродакарыстання.

Вучэбная практыка »

 • Агульнаінжынерная практыка.
 • Экалагічная практыка.

Вытворчая практыка »

 • Практыка па прыродаахоўнай дзейнасці.
 • Практыка па экалагічным менеджменце і экспертызе.
 • Пераддыпломная практыка.

Прафесарска-выкладчыцкі састаў

Прозвішча, імя, імя па бацьку
Пасада, вучоная ступень, вучонае званне 
Выкладаемыя дысцыпліны
Галаваты Сяргей Яфімавіч
загадчык кафедры,
доктар сельскагаспадарчых навук
Аграэкалогія
Уводзіны ў спецыяльнасць
Зямельныя рэкрэацыйныя рэсурсы
Глебазнаўства
Маніторынг глеб
Тэрытарыяльнае планаванне і кіраванне прыродакарыстаннем
Ганчарова Надзея Вячаславаўна
дацэнт, кандыдат біялагічных навук
Агульная экалогія і радыеэкалогія
Асновы экалогіі
Біялогія
Гермянчук Марыя Рыгораўна Маніторынг атмасфернага паветра
Асновы радыяцыйнага маніторынгу
Навука аб зямлі
Дынаміка атмасферы
Аглядныя лекцыі
Копіця Уладзімір Мікалаевіч
дацэнт, кандыдат біялагічных навук
Экалогія
Эканамічнае нармаванне і ацэнка рызыкі
Інжынерныя канструкцыі і прыродаахоўчыя збудаванні
Асновы біяхіміі і таксікалогіі
Ахова расліннага жывельнага свету
Эканоміка прыродакарыстання
Лён Алена Саламонаўна
старшы выкладчык
Маніторынг навакольнага асяроддзя
Маніторынг глебы
Глебазнаўства
Прыборы і метады фізіка-хімічнага кантролю
Экалагічны маніторынг, кантроль і экспертыза
Аглядныя лекцыі
Сістэма аналітычнага кантролю
Біялогія
Лысуха Наталля Аляксандраўна
дацэнт, кандыдат тэхнічных навук (унутраны сумяшчальнік)
Экалагічны аўдыт
Місючэнка Вікторыя Мечаславаўна
дацэнт, кандыдат сельскагаспадарчых навук
Дзяржаўнае кіраванне ў прыродаахоўнай дзейнасці
Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе
Вытворчы экалагічны кантроль
Экалагічная палітыка і дзяржаўнае кіраванне ў прыродакарыстанні
Экалагічная экспертыза
Прыродаахоўнае заканадаўства
Абыходжанне з адходамі
Мукіна Клара Малдагаліеўна
кандыдат геаграфічных навук
Экалогія і менеджмент
Гідралогія і гідраметрыя
Інтэграваная сістэма менеджменту
Гідраўліка і водазабеспячэнне
Асновы стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі
Гідраўліка, водазабеспячэнне і водаадвядзенне
Асновы стандартызацыі і сертыфікацыі
Экалагічны менеджмент і сертыфікацыя
Аглядныя лекцыі
Метралогія і сістэма кантролю якасці вымярэнняў
Наркевіч Іван Пятровіч
доктар тэхнічных навук, дацэнт (знешні сумяшчальнік)
Навука аб зямлі
Метэаралогія і кліматалогія
Асновы метэаралогіі і кліматалогіі
Пазняк Сяргей Сцяпанавіч
доктар сельскагаспадарчы навук, прафесар (унутраны сумяшчальнік)
Асновы менеджменту
Асновы і сістэмы менеджменту
Родзькін Алег Іванавіч
кандыдат біялагічных навук
Ацэнка жыццёвага цыкла прадукцыі і больш чыстая вытворасць
Экалогія ландшафтаў
Аглядныя лекцыі
Родзькін Андрэй Сяргеевіч
выкладчык
Тапаграфія з асновамі геадэзіі
Аэракасмічныя метады даследавання
Асновы аўтаматызаванага дэшыфравання
Метады дыстанцыйнага зандзіравання
Маніторынг паверхневых і падземных водаў
Асновы ландшафтазнаўства
Агульнае землязнаўства
Навука аб зямлі. Метэаралогія і кліматалогія
Асновы метэаралогіі і кліматалогіі
Лапцёнак Сяргей Антонавіч
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт (знешні сумяшчальнік)
Метады аналізу эксперыментальных даных
Санін Георгій Канстанцінавіч
кандыдат тэхнічных навук
Інжынерныя метады аховы атмасфернага паветра
Браковіч Люця Францаўна
інжынер-эколаг